tel: 883 065 354email: montessoriszczecin@gmail.com

Uczymy się

poprzez zabawę

Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości. – M. Montessori

Wychowanie w duchu wartości katolickich

Naszą misją jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, dlatego też promujemy wartości, które są najważniejsze w życiu każdego katolika. Kształcenie odpowiednich postaw zaczyna się już na bardzo wczesnym etapie rozwoju, stąd też rozpoczynamy każdy dzień modlitwą, ona również towarzyszy nam przed posiłkami. Bierzemy czynny udział w uroczystościach katolickich, np. przygotowujemy nasze dzieci do jasełek, zachęcamy też rodziców do współudziału w różnych przedsięwzięciach umacniających naszą wspólnotę. Dzieci są uczone o każdym aspekcie obecności Pana Boga w naszym życiu, dzięki czemu od samego początku mają kontakt z żywą wiarą. Wychowanie religijne jest dostosowane do potrzeb i wrażliwości małych dzieci, odpowiada przede wszystkim na potrzeby miłości oraz bezpieczeństwa. W pracy z dziećmi zwracamy uwagę na wartości takie jak braterstwo, pokój i wzajemny szacunek, wierzymy bowiem, że na nich opiera się życie dorosłego człowieka.

Najważniejsze wartości katolickie w naszym przedszkolu:
BÓG

do Którego się zwracamy i Którego miłość poznajemy w codziennych sytuacjach.

DZIECKO

którego wszechstronny rozwój jest najważniejszy i które wychowujemy do prawdy i szacunku wobec drugiego człowieka, kształtując jego szlachetny charakter i prawe sumienie.

RODZINA

w której wychowuje się zgodnie z dekalogiem, która uczy odpowedzialnego podejmowania ról i która wychowuje do miłości, pokazując właście relacje matki, ojca i dziecka.

OJCZYZNA

wobec której kształtujemy postawy patriotyczne, w której wychowujemy do wolności i odpowiedzialności za drugiego człowieka, dzięki której rozumiemy wagę poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.