tel: 883 065 354email: montessoriszczecin@gmail.com

Nasze przedszkole jest wzorcową placówką montessoriańską zarówno pod względem wyposażenia w materiały rozwojowe jak i organizacji pracy z dziećmi. Nasza kadra jest wykfalikfikowana i doświadczona w prowadzeniu zajęć zgodnie z filozofią pedagogiki dr Montessori. Działamy od 2014 roku w domu parafialnym na Osowie, gdzie mamy doskonałe warunki do pracy z dziećmi, organizacji ich wygodnej nauki i bezpiecznego odpoczynku.

Uczymy się poprzez mądrą zabawę

W naszym przedszkolu dzieci zdobywają prawdziwe, życiowe doświadczenia. Uczą się gotowania, pieczenia, sprzątania a także wielu innych czynności, które są wykonywane w domu. Nasze meble są przystosowane do ich wzrostu, co pozwala na zbudowanie zaufania i ułatwia im wykonywanie wszelkich czynności. Takie działania nie tylko pobudzają sprawność manualną lecz również zapewniają połączenie pomiędzy tym, co się dzieje w domu a przedszkolem. Dziecko może poznawać świat tylko wtedy gdy się czuje pewnie. My dbamy o jego komfort psychiczny ale i fizyczny, zapewniając niezmienność i przewidywalność rytmu dnia, stałe rytuały związane z jedzeniem, zabawą czy też spacerami. Zależy nam szczególnie aby dzieci chętnie przychodziły do naszego przedszkola, kojarząc to miejsce z miłą, domową atmosferą, gdzie mają duże poczucie bezpieczeństwa. Tworząc warunki do wszechstronnego i równomiernego rozwoju, jesteśmy świadomi jak ważne są również indywidualizm i osobiste preferencje każdego dziecka. Kreujemy zatem odpowiednią przestrzeń do zabawy, nauki i odpoczynku, zapewniając dzieciom właściwe warunki do rozwoju ruchowego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Każdy dzień u nas ma określoną strukturę i składa się z niezawodnych rytuałów. Otoczenie, które stworzylismy dla naszych dzieci, jest logicznie poukładane, z zachowaniem zasad estetycznych, które umożliwają przedszkolakom dokonywania czynności poszukiwania i odnajdywania. Zabawy są prowadzone na matach, dzięki którym dzieci uczą się jak zorganizować własne miejsce do zabaw, a po ich ukończeniu- posprzątać zabawki. Rolą nauczyciela w naszym przedszkolu, jest towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju i wskazywanie właściwego kierunku, który pozwoli im na rozwinięcie twórczej aktywności. Dzieci zachęcane są do samodzielnego wykonywania zadań, gdyż to pozowala im na osiągnięcie samodzielności i jednocześnie sprawowania kontroli nad własnymi błędami. Mądre współdziałanie z przedszkolakiem tworzy atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji.