tel: 883 065 354email: montessoriszczecin@gmail.com

Witaj

pod Aniołami

Responsive image

pod Aniołami

Wspieramy dzieci w ich rozwoju zgodnie z przesłaniem dr Montessori, tak aby były przygotowane do samodzielnego i swobodnego życia. Dzieciństwo jest okresem niezmiernie ważnym dla rozwoju każdego człowieka, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Dzięki wewnętrznej energii dzieci, następuje stały wzrost i postęp zarówno w sferze ciała jak i ducha, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Naszym celem jest towarzyszenie dzieciom w tym szczególnym czasie, zachęcanie ich do odkrywania świata opartego na wartościach katolickich, które pomogą im w kształtowaniu psychiczno-duchowego rozwoju. Dziecko jest budowniczym samego siebie ale działa w interakcji ze środowiskiem. To otaczający świat dostarcza dziecku wiedzę i wpływa na jego dalszy rozwój. To z niego czerpie swą wiedzę wpierw nieświadomie, a potem w sposób zamierzony doświadcza wielu wrażeń. Dzieje się tak dzięki absorbującej psychice, okresom szczególnej wrażliwości i polaryzacji uwagi.

Absorbująca psychika

Czyli (chłonący umysł) umożliwia okolicznościowe uczenie się dziecka już od wczesnego okresu życia. Dzięki niej dziecko rejestruje w podświadomości wszelkie informacje docierające z otoczenia, które przenikają umysł i tworzą jego intelektualne predyspozycje. Czyni to mimowolnie i bez wysiłku. Skutkiem działania "absorbującej psychiki" jest zapisanie w podświadomości obrazu otoczenia oraz powstanie świadomości dziecka.

Okresy szczególnej wrażliwości

Tzw. "wrażliwe cykle", to okresy, w których wrażliwość dziecka nastawiona jest na określone rodzaje bodźców, przez co opanowuje ono określone umiejętności. Okresy te są przejściowe, zaś dziecko w toku rozwoju kieruje swoje zainteresowanie i aktywność na coraz to inne przedmioty i treści, na opanowanie coraz to nowych umiejętności, do opanowania których dojrzało.

Polaryzacja uwagi

To zjawisko długotrwałego i głębokiego zainteresowania jednym przedmiotem lub jedną czynnością, skłaniające do głębokiego wnikania w ich istotę, długotrwałego przy nich pozostawania, wielokrotnego do nich powracania. Ta długotrwała i głęboka koncentracja ma fundamentalne znaczenie w rozwoju osobowości. Dzięki niej dziecko potrafi pracować poważnie jak również w sposób zdyscyplinowany, czerpiąc radość i satysfakcję z efektów własnych działań.